Acute meldingen:
  • Er zijn op het moment geen acute meldingen.

De Kamer wordt wakker, over chauffeurstekort in leerlingenvervoer e.d.

9 september 2022 Doelgroepenvervoer, Gemeenten, Leerlingenvervoer, Nieuws

Toch ook maar even als artikel in de nieuwsbrief: Nu besteedt de Kamer ook aandacht aan het chauffeurstekort in #leerlingenvervoer #regiotaxi en #zorgvervoer. Dat is mooi, maar ook wel laat. Ik hoop dat iedereen bedenkt dat het tekort al groeide voor Corona (start in 2019). We moeten dus verder terug om alle oorzaken te onderzoeken. En dat onderzoeken moet dan weer niet te lang duren. Tijd voor actie?!

Ik voeg nog graag wat toe aan de uitspraken in dit artikel van TaxiPro.nl , ook aan die van Bertho Eckhardt.

– In het artikel staat dat onderwijs een recht is. Dat is natuurlijk zo, maar vervoer ook steeds meer. Denk aan ondersteunen voor hen die zelf niet voor vervoer kunnen zorgen (zelfs vanuit internationale wetgeving, denk aan inclusiviteit en toegang tot deelname aan maatschappij). Voor hen zijn blokkades tijdens spitsuren niet lang vol te houden;

– Zonder dit vervoer komen veel ketens stil te staan. Door het beleid om mensen die zorg nodig hebben langer thuis te laten wonen, moeten deze mensen vaker naar elders voor zorgafspraken en dagbesteding. Wanneer er geen #chauffeurs zijn dan stopt dit en dan zit naast de leraar, ook de dokter, fysio, huisarts e.d. op hun klanten te wachten. Dit vervoer is de olie in die ketens;

– Het wordt zaak om het hele vervoerssysteem eens flink tegen het licht te houden. Een deel van de oorzaken van huidige problemen ligt in verplichte aanbestedingen en concurrentieslagen (ook daarbuiten). Omdat dit vervoer zo’n belangrijke rol speelt in de maatschappij en genoemde sectoren vraag ik me al langer af hoe dit anders kan. Er moet een manier komen buiten aanbestedingen of in plaats van. De Kamer heeft trouwens een beetje geslapen bij behandeling om WMO inkoop makkelijker, minder aanbestedingsbelast te maken, met meer ruimte voor echte prijzen. WMO vervoer staat niet in die nieuwe regelgeving;

– Alle betrokkenen, ook landelijk, moeten dit samen aan gaan pakken.

Succes en popelend om mee te zoeken naar oplossingen en vernieuwing.