Acute meldingen:
  • Er zijn op het moment geen acute meldingen.

Den Haag

Welkom op de website van Trafficon leerlingenvervoer Den Haag.
Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van bijzonderheden in het geval van slecht weer.

Via deze pagina bent u steeds op de hoogte van de actuele weersituatie met betrekking tot het aangepast leerlingenvervoer.

Actuele meldingen

11-29-2022

Stakingsacties in het leerlingen- en jeugdwetvervoer op 30-11-2022

11-29-2022

De werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en de vakbonden hebben de afgelopen maanden onderhandeld over een nieuwe cao Zorgvervoer en Taxi. Deze onderhandelingen hebben tot nu toe nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Vanuit de vakbonden is vernomen dat er in de regio Den Haag op woensdag 30 november 2022 gestaakt gaat worden.

Het is op dit moment nog onbekend of de chauffeur die uw kind naar school brengt, morgen gaat staken. De impact van de stakingsacties zal morgen – op de dag zelf – pas duidelijk worden. De vervoerder zal hierop snel reageren, maar het kan we tot gevolg hebben dat uw kind niet op het gebruikelijke tijdstip opgehaald kan worden.

08-22-2022

Schooljaar 2022-2023 is van start gegaan

08-22-2022

Op 22 augustus 2022 is de zomervakantie voor de regio Midden weer afgelopen. Schooljaar 2022-2023 gaat weer van start.

01-01-1970

01-01-1970

FAQ

Als uw kind ziek is, kunt u dit telefonisch of per mail doorgeven. Dit kan op 070-752 51 55 of op het mailadres llvdenhaag@trafficon.nl. Ook is het mogelijk om de ziekmelding digitaal door te geven. Dit gaat via Vervoersmanagement Online: https://vo.ptrm.nl/

Als uw kind beter is, kunt u dit telefonisch of per mail doorgeven. Dit kan op 070-752 51 55 of op het mailadres llvdenhaag@trafficon.nl. Ook is het mogelijk om de betermelding digitaal door te geven. Dit gaat via Vervoersmanagement Online: https://vo.ptrm.nl/. Let op: Een betermelding moet de werkdag van tevoren voor 17:00uur doorgegeven zijn om het vervoer gelijk weer te laten starten. Anders wordt uw kind pas een dag later opgehaald.

A) Vraag toegang aan: 1. Maak een account aan Via de website https://vervoersmanagementonline.ptrm.nl komt u op "aanvragen inlog". Klik hierop. Vervolgens voert u een emailadres in en vul daarna de gevraagde gegevens in en druk op ‘verzend gegevens’. U ontvangt daarna een e-mail waarin u wordt gevraagd de aanmelding te bevestigen. U doet dat door op de link in de e-mail te klikken. Daarna krijgt u een e-mail met een tijdelijk wachtwoord. 2. Eerste keer inloggen met een tijdelijk wachtwoord U logt de eerste keer in met het tijdelijke wachtwoord. U moet meteen het wachtwoord in een eigen wachtwoord veranderen. Dit is voor de veiligheid van de gegevens van u en uw kind. Daarna kunt u inloggen met uw nieuwe wachtwoord. 3. Leerling toevoegen Als u nu inlogt krijgt u de optie "leerling toevoegen" te zien in het hoofdmenu met de vraag: "Maakt het kind gebruik van leerlingenvervoer?". Als dit "Nee" is dan kunt u niet verder. Neem contact op met het team leerlingenvervoer. Als het antwoord "Ja" is dan voert u de volgende gegevens in: - Uw burgerservicenummer (BSN) - Het leerlingnummer. Deze staat in het besluit dat u heeft ontvangen van de gemeente. - De geboortedatum van uw kind - De relatie tot het kind (ouder(s), verzorger of voogd) U drukt daarna op aanvragen. U krijgt een melding te zien dat de aanvraag voor het koppelen van de leerling is verzonden aan de gemeente. U ontvangt daarna een e-mail van uw toegangsverzoek. B) Het toegangsverzoek wordt gecontroleerd door de gemeente De gemeente controleert eerst of u de gegevens van de leerling mag inzien. Deze controle duurt 1 werkdag. Als de gemeente u toegang geeft, dan ziet u in het reactieveld online de volgende tekst staan: "Akkoord. De door u ingediende aanvraag om de gegevens van bovengenoemde leerling te kunnen inzien is akkoord bevonden". U ontvangt automatisch een e- mail met daarin informatie of het toegangsverzoek akkoord of niet akkoord is. Bij akkoord kunt u aan de slag.