Acute meldingen:
  • Er zijn op het moment geen acute meldingen.

Den Haag

Welkom op de website van Trafficon leerlingenvervoer Den Haag.
Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van bijzonderheden in het geval van slecht weer.

Via deze pagina bent u steeds op de hoogte van de actuele weersituatie met betrekking tot het aangepast leerlingenvervoer.

Actuele meldingen

08-22-2022

Schooljaar 2022-2023 is van start gegaan

08-22-2022

Op 22 augustus 2022 is de zomervakantie voor de regio Midden weer afgelopen. Schooljaar 2022-2023 gaat weer van start.

FAQ

Als uw kind ziek is, kunt u dit telefonisch of per mail doorgeven. Dit kan op 070-752 51 55 of op het mailadres llvdenhaag@trafficon.nl. Ook is het mogelijk om de ziekmelding digitaal door te geven. Dit gaat via Vervoersmanagement Online: https://vo.ptrm.nl/

Als uw kind beter is, kunt u dit telefonisch of per mail doorgeven. Dit kan op 070-752 51 55 of op het mailadres llvdenhaag@trafficon.nl. Ook is het mogelijk om de betermelding digitaal door te geven. Dit gaat via Vervoersmanagement Online: https://vo.ptrm.nl/. Let op: Een betermelding moet de werkdag van tevoren voor 17:00uur doorgegeven zijn om het vervoer gelijk weer te laten starten. Anders wordt uw kind pas een dag later opgehaald.

A) Vraag toegang aan: 1. Maak een account aan Via de website https://vervoersmanagementonline.ptrm.nl komt u op "aanvragen inlog". Klik hierop. Vervolgens voert u een emailadres in en vul daarna de gevraagde gegevens in en druk op ‘verzend gegevens’. U ontvangt daarna een e-mail waarin u wordt gevraagd de aanmelding te bevestigen. U doet dat door op de link in de e-mail te klikken. Daarna krijgt u een e-mail met een tijdelijk wachtwoord. 2. Eerste keer inloggen met een tijdelijk wachtwoord U logt de eerste keer in met het tijdelijke wachtwoord. U moet meteen het wachtwoord in een eigen wachtwoord veranderen. Dit is voor de veiligheid van de gegevens van u en uw kind. Daarna kunt u inloggen met uw nieuwe wachtwoord. 3. Leerling toevoegen Als u nu inlogt krijgt u de optie "leerling toevoegen" te zien in het hoofdmenu met de vraag: "Maakt het kind gebruik van leerlingenvervoer?". Als dit "Nee" is dan kunt u niet verder. Neem contact op met het team leerlingenvervoer. Als het antwoord "Ja" is dan voert u de volgende gegevens in: - Uw burgerservicenummer (BSN) - Het leerlingnummer. Deze staat in het besluit dat u heeft ontvangen van de gemeente. - De geboortedatum van uw kind - De relatie tot het kind (ouder(s), verzorger of voogd) U drukt daarna op aanvragen. U krijgt een melding te zien dat de aanvraag voor het koppelen van de leerling is verzonden aan de gemeente. U ontvangt daarna een e-mail van uw toegangsverzoek. B) Het toegangsverzoek wordt gecontroleerd door de gemeente De gemeente controleert eerst of u de gegevens van de leerling mag inzien. Deze controle duurt 1 werkdag. Als de gemeente u toegang geeft, dan ziet u in het reactieveld online de volgende tekst staan: "Akkoord. De door u ingediende aanvraag om de gegevens van bovengenoemde leerling te kunnen inzien is akkoord bevonden". U ontvangt automatisch een e- mail met daarin informatie of het toegangsverzoek akkoord of niet akkoord is. Bij akkoord kunt u aan de slag.