Acute meldingen:
  • Er zijn op het moment geen acute meldingen.

Detacheren en outsourcen

Detacheren

Inhuur van personeel voor vervoersoplossingen

Tijdelijk capaciteitsgebrek of behoefte aan aanvullende expertise? Inhuur van personeel kan dan een oplossing zijn. Wij zorgen voor precies de juiste specialist op de juiste plek. Met een projectleider, consultant, Wmo-consulent, medewerker leerlingenvervoer of data-analist van Trafficon bent u snel op volle kracht.

Detachering vanuit inhoud

Via al onze medewerkers staat de volledige expertise van Trafficon tot uw beschikking. Op basis van onze ervaring met alle mogelijke vormen van doelgroepenvervoer ondersteunen onze professionals u graag bij het bedenken en uitwerken van de mobiliteitsoplossing die u voor ogen heeft. U kunt structureel of tijdens piekmomenten personeel inhuren voor vervoersoplossingen. We ondersteunen bij lopende zaken of kunnen een heel vervoersproject op ons nemen.

Crisismanagement

Wanneer het vervoer niet naar behoren loopt of zelfs dreigt vast te lopen, is crisismanagement noodzakelijk. Eén telefoontje naar Trafficon volstaat in dat geval. Wij zoeken naar een praktische noodoplossing om het vervoer direct weer op gang te brengen en zoeken naar duurzame verbetermogelijkheden die continuïteit op lange termijn waarborgen.

Bij een acute crisis springen we letterlijk in de auto om u uit de brand te helpen door bijvoorbeeld de inzet van extra capaciteit. Een manager, troubleshooter, planner of administratieve ondersteuning. Wij bieden crisismanagement door te leveren waar op dat moment behoefte aan is. En de volgende dag staan we er weer, net zolang tot de crisis voorbij is. Dat is de betrokkenheid waar u op kunt rekenen bij Trafficon. Ook bij onverwachte uitval van een medewerker of crisissituaties bij uw vervoerder, dragen wij noodoplossingen aan in de vorm van detachering of back-up vervoerscapaciteit. Trafficon gaat door waar anderen stoppen.

Flexpool van specialisten

Heeft u behoefte aan specifieke ondersteuning, dan is detachering mogelijk van een van onze vervoersstrategen, contractmanagers, systeemanalisten of juristen. We beschikken zelfs over Wmo-consulenten en medewerkers leerlingenvervoer die u gericht kunnen helpen bij vervoersvraagstukken op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en leerlingenvervoer. Ook kunnen we u ondersteunen bij het beoordelen en beschikken van leerlingen- en jeugdwetaanvragen. Deze onderdelen kunt u ook outsourcen.

 

Outsourcen

Veel gemeenten hebben al jarenlang het proces van beoordelen en beschikken aan het klantcontactcentrum van Trafficon uitbesteed. Wellicht is dit ook een optie voor u. Door het outsourcen van deze werkzaamheden wordt het hele proces van aanvragen en beschikken centraal georganiseerd en worden de medewerkers binnen uw gemeente (nagenoeg geheel) ontlast van deze taken.
Onze expertise op het gebied van beoordelen en beschikken gaat inmiddels meer dan een decennia terug. Onze medewerkers volgen regelmatig trainingen en opleidingen bij onder andere de Bestuursacademie, zodat zij op de hoogte blijven van de laatste wet- en regelgeving en de meest actuele verordening leerlingenvervoer.
Wij hebben landelijk veel contacten met ouders/verzorgers, scholen, instellingen, vervoerders en opdrachtgevers. Wij zijn vaak de verbindende schakel tussen deze stakeholders.

Overleg Trafficon