Acute meldingen:
  • Er zijn op het moment geen acute meldingen.

Advies, innovatie en data-analyse

Slimme mobiliteitsoplossingen

De wereld van doelgroepenvervoer is zelf sterk in beweging. Trafficon helpt u passende mobiliteitsoplossingen te vinden. Wij weten de weg tussen veranderende wet- en regelgeving, krimpende budgetten, meer eigen verantwoordelijkheid van burgers en de mogelijkheden van digitalisering, te vinden. We adviseren u graag over oplossingen, zetten pilots op, ontwikkelen zelf software en analyseren data uit het vervoer.

Mobility as a Service (MaaS)

Mobility as a Service staat voor een verandering in mobiliteit, waarbij de consument mobiliteit inkoopt. Een essentiële verandering hierin is het concept van denken in dienstverlening. Nieuwe diensten zullen een combinatie vormen tussen openbaar vervoer, vraaggestuurd vervoer en privé voertuigen. Trafficon helpt u bij het vernieuwen en toekomstbestendig maken van uw mobiliteitsoplossingen. Met Mobility As A Service (MaaS) als stip aan de horizon zetten we kleinere proeven. Samen met u kijken we  wat nu al werkt in uw gemeente, regio of organisatie. We meten de effecten in de praktijk en adviseren u over vervolgtrajecten vanuit een praktische invalshoek. Uiteraard begeleiden wij u graag bij de structurele implementatie van succesvolle vernieuwingen. Trafficon helpt u om uw beleidsdoelstellingen te integreren in MaaS.

Eigen softwareontwikkeling

We beschikken over verschillende instrumenten die we samen met onze softwarepartner in eigen huis hebben ontwikkeld. Hierbij gebruiken we onze praktijkervaring en technische kennis om met veel meer variabelen te werken dan bestaande oplossingen in de markt. Zo heeft u echt detailinzicht waardoor u kunt (bij)sturen en beslissingen kunt nemen.

Begeleiding software-investeringen

Op uw verzoek treden we op als onafhankelijk intermediair richting uw huidige IT-partner of softwareleverancier. We kijken kritisch mee naar contracten en bieden ondersteuning bij aankoop van softwareapplicaties, zoals klachtbeheersystemen, managementrapportagesystemen, instrumenten voor Wmo-consulenten, regiecentrale-beheersystemen en cliëntbeheersystemen.

Databeheer en -analyse

Vervoersadvies heeft steeds meer te maken met het bestuderen van data uit het vervoer. Deze datastromen voorzien ons van veel en gedegen managementinformatie. Onze systeembeheerders en –analisten gebruiken alle data over uw mobiliteit om voorspellingen te doen en verbeterpotentieel zichtbaar te maken. Daarbij houden we altijd oog voor de mensen achter de getallen. Zo zijn we zeer alert op informatiebeveiliging en is privacygevoelige informatie bij ons in vertrouwde handen.

Trafficon is als een van de weinige adviesbureaus op het gebied van doelgroepenvervoer gecertificeerd voor de ISO27001 en NEN7510. Lees hier meer informatie.

Overleg Trafficon