Acute meldingen:
  • Er zijn op het moment geen acute meldingen.

Wat is doelgroepenvervoer? volgens ChatGPT

21 april 2023 Doelgroepenvervoer, Nieuws

Wat is doelgroepenvervoer? volgens ChatGPT. Dat vroeg ik me vorige week af. In het antwoord kwam leerlingenvervoer niet voor. Daarom vroeg ik aanvullend om een programma van eisen voor leerlingenvervoer te schrijven. Ik deel de resultaten in deze post. Als tekstschrijver voor veel aanbestedingen houd ik de ontwikkelingen bij. Voorlopig zal het in aanbestedingsland nog wel even mensenwerk blijven. Actuele aanvulling 2-8-2023; ChatGPT is al weer veel verder.

Definitie doelgroepenvervoer? volgens ChatGPT

Antwoord: “Doelgroepenvervoer is het verzorgen van vervoer voor bepaalde doelgroepen, zoals ouderen, gehandicapten of mensen met een specifieke ziekte of aandoening. Dit vervoer wordt vaak georganiseerd door gemeentes, zorginstellingen of andere organisaties die zich richten op deze doelgroepen. Het doel is om deze mensen de mogelijkheid te bieden om naar bijvoorbeeld dagbesteding, medische afspraken of sociale activiteiten te kunnen gaan, ook als zij zelf niet in staat zijn om hier op eigen gelegenheid te komen.”

Leerlingenvervoer komt er niet in voor, terwijl dat er wel onder valt. Een betere uitleg? CROW.

Op 2-8-23 stelde ik de vraag nog eens aan ChatGPT. Het resultaat is al weer veel beter.

Antwoord 2-8-23: “Doelgroepenvervoer verwijst naar vervoersdiensten die specifiek zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de mobiliteitsbehoeften van kwetsbare groepen in de samenleving. Deze groepen omvatten meestal mensen met een fysieke of mentale beperking, ouderen, mensen met chronische ziekten, kinderen met speciale behoeften en mensen die geen toegang hebben tot regulier openbaar vervoer.

Het doel van doelgroepenvervoer is om deze groepen mensen te helpen zich onafhankelijk te verplaatsen en hen toegang te geven tot belangrijke faciliteiten en diensten, zoals medische afspraken, scholen, werkplekken, winkelcentra en sociale activiteiten.

Doelgroepenvervoer kan verschillende vormen aannemen, waaronder aangepast openbaar vervoer, taxidiensten, rolstoelvervoer, vervoer op maat en collectief vervoer. Het wordt meestal georganiseerd en gefinancierd door de overheid, gemeenten, zorginstellingen of vervoersbedrijven die gespecialiseerd zijn in het bieden van deze diensten.

Het primaire doel van doelgroepenvervoer is om een inclusieve samenleving te bevorderen, waarin alle mensen, ongeacht hun fysieke of mentale beperkingen, toegang hebben tot transport en kunnen deelnemen aan het sociale en economische leven.”

ChatGPT: schrijf een programma van eisen voor aanbesteding leerlingenvervoer

Natuurlijk een zware vraag, maar de moeite van het proberen waard.

Antwoord:

Programma van Eisen – Aanbesteding Leerlingenvervoer

1. Algemeen:
Het vervoer van leerlingen moet veilig, comfortabel en betrouwbaar zijn en voldoen aan alle interne en externe veiligheidsvoorschriften. Het doel van deze aanbesteding is het selecteren van een vervoerder die aan de volgende eisen voldoet:

2. Veiligheid:
Het vervoer moet volgens alle geldende wet- en regelgeving plaatsvinden en de vervoerder moet beschikken over alle benodigde verzekeringen en certificeringen. De vervoerder moet ook regelmatig onderhoud uitvoeren op zijn voertuigen en over een goed functionerend systeem voor monitoring en communicatie beschikken.

3. Service:
De vervoerder moet een flexibel en klantvriendelijk bedrijf zijn en een goede communicatie met de opdrachtgever onderhouden. De vervoerder moet ook rekening houden met de individuele behoeften en wensen van de leerlingen en de ouders.

4. Voertuigen:
De voertuigen moeten in goede staat verkeren, regelmatig worden onderhouden, comfortabel en veilig zijn en voldoende plaats bieden voor het aantal leerlingen dat wordt vervoerd. De voertuigen moeten zijn uitgerust met veiligheidsgordels, kinderzitjes en/of booster seats, en moeten voldoen aan de geldende emissienormen.

5. Personeel:
De vervoerder moet beschikken over gekwalificeerd en ervaren personeel dat een goede kennis heeft van de lokale routes en verkeerssituaties. Het personeel moet getraind zijn in veilig rijden en omgaan met leerlingen met een handicap of speciale behoeften. Het personeel moet ook beschikken over goede communicatievaardigheden.

6. Planning en Flexibiliteit:
De vervoerder moet in staat zijn om de ritten van tevoren te plannen en op tijd bij de leerlingen te zijn. De vervoerder moet ook flexibel zijn in geval van wijzigingen of onvoorziene omstandigheden en deze aanpassingen snel kunnen doorvoeren. De vervoerder moet in staat zijn de voertuigen aan te passen aan de speciale behoeften van individuele leerlingen.

7. Duurzaamheid:
De vervoerder moet beschikken over een duurzame bedrijfsvoering en voldoen aan de geldende milieunormen. De vervoerder moet bijvoorbeeld streven naar het reduceren van CO2-uitstoot en het gebruik van alternatieve brandstoffen.

 

8. Financiën:
De vervoerder moet een scherp en helder prijsvoorstel uitbrengen dat in overeenstemming is met de eisen van deze aanbesteding. De vervoerder moet ook toegankelijk zijn voor vragen of verduidelijking tijdens het aanbestedingsproces.

9. Rapportage:
De vervoerder moet beschikken over een goed functionerend systeem voor rapportage en monitoring. De vervoerder moet regelmatig rapporteren over het aantal gereden ritten, het aantal leerlingen dat is vervoerd, en eventuele vertragingen of problemen.

10. Feedback en Evaluatie:
De vervoerder moet open staan voor feedback en evaluatie van de dienstverlening. De vervoerder moet ook in staat zijn om te leren van achtereenvolgende evaluaties om de dienstverlening te verbeteren.

11. Contractduur:
De gewenste contractduur voor deze opdracht is voor 2 jaar, met een optie voor verlenging.

12. Levering:
De vervoerder moet kunnen garanderen dat de dienst vanaf de eerste dag van de overeenkomst geleverd kan worden.

13. Randvoorwaarden:
De vervoerder moet bereid zijn om een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. Ook moet de vervoerder voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.”

Conclusie

Informatief en duidelijk. ChatGPT moet nog even doorontwikkelen. Wanneer je het nu gebruikt, opdrachtgevers en inschrijvers, lees de tekst goed na om te kijken of de bot toch niet iets vergeet.

Vragen? Neem contact op met: Mark Renne