Acute meldingen:
  • Er zijn op het moment geen acute meldingen.

Voorbeeldpojecten bevordering gebruik OV door senioren

16 februari 2023 Doelgroepenvervoer, Nieuws

Voorbeeldpojecten bevordering gebruik OV door senioren? Trafficon is betrokken bij 2 voorbeeldprojecten bevordering OV gebruik door senioren. In dit bericht besteden we daar kort aandacht aan.

Gratis OV ouderen Utrecht

Met dit artikel kondigde de provincie Utrecht in september 2022 de start van het project Gratis OV ouderen aan. Uit het artikel: “Het initiatief voor deze actie komt uit het coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, waarin een proef met gratis regionaal openbaar vervoer is aangekondigd. Deze is bedoeld om ouderen met een krappe beurs meer bewegingsvrijheid te geven en kansen om sociale contacten aan te knopen.”
Trafficon ondersteunt de provincie hierbij als telefonisch informatie punt en bij de verwerking van de schriftelijke aanvragen. Het is natuurlijk aan de provincie om iedereen te informeren over de voortgang en het succes van het project. Dat gebeurt vast binnenkort. Dit willen we als Trafficon alvast aangeven. De brede ervaring van Trafficon als Klant Contactcentrum, met ook veel contact met de oudere klanten van Regiotaxi’s, wordt in dit project helemaal benut. Wij wensen de provincie veel succes met dit project.

Blijf mobiel Someren

Dit voorbeeldpoject is breder dan alleen OV en gaat over bevordering gebruik van meerdere vervoersalternatieven. In 2022 nam Trafficon deel aan het project Blijf Mobiel Someren. Algemeen doel: de oudere bewoners informeren over vervoersmogelijkheden wanneer autorijden of fietsen niet meer kan. Deelnemers maakten ook kennis met de mogelijkheden van OV. Ze kregen een soort van probeerkaart met een reistegoed. Ook maakten ze kennis met ANWB Automaatje Asten Someren. Zie hieronder de video die de regionale omroep van dit project maakte. In dit project kwamen we ook in contact met WijMobiel die naast mobiliteitsproducten voor de zakelijke markt ook productaanbod heeft voor het Sociaal Domein.