Acute meldingen:
  • Er zijn op het moment geen acute meldingen.

Stemadvies voor Taxi Innovatie Prijs 2022, op naar de hoogste innovatiekracht

29 september 2022 Doelgroepenvervoer, Nieuws

Ooit vertelde een ervaren adviseur in contractvervoer mij tijdens een excursie dat de sector en de opdrachtgevers bleven hangen in oude processen en denkbeelden. De vernieuwingskracht was volgens hem te laag en daardoor ook gevaarlijk. Stilstand kan achteruitgang betekenen. Hij wilde innovatie gaan aanjagen. Als ambtenaar juichde ik deze wens meteen van harte toe. Daarom was ik persoonlijk ook erg blij met de Taxi Innovatie Prijs. De vorige winnaars, de Babbelbus en de e-Crafter, hadden mijn sympathie. Het leek ook een keerpunt. Nu geef ik graag een stemadvies 😉

2022

De laatste 2 jaar heeft de hele sector vooral gestoeid met de gevolgen van de Corona-crisis. Heel begrijpelijk dus dat er wat minder tijd en geld was voor innovatie. Persoonlijk vind ik dat dat ook een beetje terug te zien is in de lijst van genomineerden voor de Taxi Innovatie Prijs2022. Natuurlijk doen deze genomineerden hun uiterste best, maar er moet wel worden gewaakt voor projecten die nieuwe wijn in oude zakken stoppen onder het mom van innovatie. Of projecten die echt wel vergelijkbare voorbeelden kennen in Nederland. En die voorbeelden zijn dan even innovatief en al langer geleden goed op de markt gezet. Enige studie levert namelijk op dat een innovatie alleen maar een innovatie is wanneer het succesvol op de markt is of kan worden gebracht (zie de definities verderop). Een aantal genomineerden hebben als het ware al succesvolle voorgangers 😉 Het ligt er natuurlijk maar aan wanneer innovaties en prijsvragen elkaars paden kruisen. Een soort van momentopname.

Advies

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Een awardwinning prijsvraag is inmiddels ook min of meer een marketinginstrument geworden. De winnaar krijgt de wind mee. Daarom is het goed wanneer de meest vernieuwende genomineerde wint. Ik heb zelf net gestemd. Jullie kunnen nog tot en met 3 oktober stemmen: Stemmen.

Misschien dat ik wat overwegingen mag delen. Voor een goede uitslag is het in ieder geval belangrijk dat zo veel mogelijk mensen stemmen. Ik ga niet precies vertellen waarop ik gestemd heb, maar wel welke 2 genomineerden volgens mij de meeste innovatiekracht hebben. Dat zijn Blueplates en Grid. Blueplates vanwege het slimme en daarmee duurzame delen van wagens. Grid vanwege de krachtenbundeling van kleine, zelfstandige taxi ondernemers. Dit heeft dat deel van de sector nodig en binnen de contractvervoer opdrachten kunnen dit soort coöperaties een toegevoegde waarde bieden.

Dat de beste mag winnen en tot 6 oktober 2022 bij de uitreiking.

Oh ja, en op weg naar lange shortlists voor de prijsvraag van 2023 e.v.

Wanneer je dit tot hier hebt gelezen, doorzie dan a.j.b. ook het column achtige karakter van deze bijdrage en de knipoog.

——————-

Definities

De KvK definieert innovatie als volgt: “Innovatie is producten, diensten en/of bedrijfsprocessen vernieuwen. Je innoveert waarschijnlijk al heel vaak, want innovatie is meestal een kleine verbetering die nieuw is voor jouw onderneming. Vaak denkt men dat innovatie iets is voor grote bedrijven of dat het om een uitvinding moet gaan.”

Op de site innovatie-site.nl vind je deze uitleg: “WAT IS INNOVATIE?

Innovatie is het succesvol op de markt brengen van een nieuw idee of concept. Dit kunnen producten, diensten en technologieën zijn die nog onbekend waren in de markt of een verbetering zijn op huidige producten. Compleet nieuwe innovaties noemen we radicale innovaties terwijl verbeteringen van al bestaande producten, diensten of technologieën bestempeld worden als incrementele innovaties.”

Deze site geeft ook een basis verschil tussen een uitvinding en een innovatie. Een uitvinding is volgens de site een beetje experimenteren met creatieve ideeën. Wanneer je zoiets succesvols op de markt kunt zetten, dan wordt het ineens een innovatie. De mainstream gedachte blijkt te zijn dat een innovatie vooral geld moet opleveren. Anders is het volgens die site maar een weinig voorstellende uitvinding. Een beetje het toneel van de onhandige Willie Wortels onder ons.

Op dezelfde site staat nog een aparte verhandeling waarom een verwarmbare WC-bril nooit een innovatie, lees commercieel, succes, zal worden.