Acute meldingen:
  • Er zijn op het moment geen acute meldingen.

Blog: kwaliteit in de hele doelgroepenvervoer keten?

2 december 2022 Blog, Nieuws

Kwaliteit in de hele doelgroepenvervoer keten? Bij aanbestedingen van doelgroepenvervoer wordt steeds vaker een certificaat gevraagd waardoor de opdrachtgever verzekerd kan zijn van een goede kwalitatieve uitvoering van de opdracht. Vaak tref je de eis aan dat de vervoerder het TX-keurmerk of een ISO certificering moet hebben. Het TX-keurmerk wint steeds meer terrein en bijna alle vervoerders hebben het keurmerk. De branche, via het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM), is er grote voorstanders van dat opdrachtgevers dit als eis opnemen in de aanbesteding.

Keten

Nu zijn er natuurlijk meerdere betrokkenen in de vervoersketen van het doelgroepenvervoer. Eigenlijk zou elke schakel aan dezelfde eis moeten voldoen. Natuurlijk niet allemaal aan het TX-keurmerk, maar aan een keurmerk of certificering die bij die schakel past. Trafficon is daar in ieder geval voorstander van en heeft dat omgezet in het behalen en behouden van de nodige ISO certificeringen. Zo matcht bijvoorbeeld de advies- en contractbeheerschakel, die Trafficon vaak mag zijn, met de andere schakels en zijn de kwaliteitsnormen in heel de keten gelijk.

Acceptatie

Een veel gehoord commentaar bij het eisen van kwaliteitscertificaten is dat de certificering vooral gaat over de kwaliteit van de procedure en niet over het product. En dat de klant vooral geïnteresseerd is in de kwaliteit van het product. Dan volgen er wel eens vergezochte grappen als: “je kunt voor de productie van vierkante wielen best een kwaliteitscertificatie krijgen, maar niemand zal ze kopen.” Dit zegt natuurlijk meer over het marktonderzoek dat je dan gedaan hebt. Of verzuchtingen als: “daar heb ik echt geen tijd voor, anders krijg ik het product voor de klant niet op tijd af.” Jaren geleden hoorde je die geluiden meer dan nu. Maar je hoort ze nog. Het product is snel minder, wanneer je de procedures rond de productie e.d. niet kent, de stappen in de productie niet checkt en niet steeds kijkt naar verbetering. Dat geldt bij het maken van een tastbaar product, het leveren van een zichtbare dienst, maar ook bij het minder zichtbare adviseren en onderzoeken.

Praktijk

Persoonlijk ben ik bij Trafficon vooral actief in die 2 laatste activiteiten. Ook al zijn de procedure stappen daarin minder te standaardiseren en te checken, het blijft belangrijk om steeds te checken en te evalueren of dat proces beter kan. En ook daarin is er waarschijnlijk meer te stroomlijnen, en daardoor continue te verbeteren, dan men denkt. Zo ben ik erg blij met het Handboek waar Trafficon mee werkt. Daarin zijn de stappen in de aanbestedingsadvisering en begeleiding mooi beschreven en van standaardformats voorzien. Door deze structuur krijgt de inhoud juist meer aandacht en daardoor meer kracht.

Benieuwd

Over dit thema kunnen hele artikelen geschreven worden. Hier blijft het bewust even in blogvorm. Ik ben erg benieuwd hoe zich dit in de branche gaat ontwikkelen. Er zijn mensen die zeggen dat het nu nog meer als extra verkoopargument wordt gebruikt en dat het dan niets meer uitmaakt wanneer iedereen gecertificeerd is. Snel zal het besef ontstaan dat certificering niet een doel is maar vooral een bevestiging van goede bedrijfsprocessen en dat het een continu proces wordt om je werk zo goed mogelijk te doen.

Meer info over een van de onderdelen van Kwaliteitsbeleid in de keten:   Klachtenmanagement

Samen naar Kwaliteit in doelgroepenvervoer keten?