Acute meldingen:
  • Er zijn op het moment geen acute meldingen.

Stroomlijn bestek en eisen doelgroepenvervoer!

17 mei 2023 Nieuws

Stroomlijn bestek en eisen doelgroepenvervoer zo veel als mogelijk. Dat kwam laatst ter sprake in een gesprek met vertegenwoordigers van een grotere vervoerder. Voor mij al een vraagstuk vanaf 2017. Dat wordt hieronder nog duidelijk. Programma’s van eisen voor de aanbesteding van doelgroepenvervoer kennen veel verschillen terwijl ze allemaal taxi’s en personeel inkopen. En een systeem waarmee de klant de ritten kan boeken. Het is moeilijk uit leggen aan een buitenstaander, maar die zal snel zeggen “kan dat niet simpeler?” Of “Zo wordt het wel erg duur, wanneer je allemaal iets anders vraagt.” En, eerlijk is eerlijk, die buitenstaander heeft eigenlijk gelijk.

Vergelijkbaar?

Even wat meer verluchtend, maar ook verduidelijkend. Als consument begrijpen we toch ook dat producten duurder worden wanneer de vraag specifieker wordt. Stel jij wilt bij de bakker een lichtbruin korstje op je tarwebrood en de ander klant vraagt of er ook nog iets lichtere kunnen worden gemaakt. Wanneer de bakker deze afwijkingen gaat bakken, dan zal de prijs van beide uitvoeringen hoger worden.

In de programma’s van eisen doelgroepenvervoer is bijvoorbeeld sprake van verschillende instaphoogtes in de taxi, waardoor die taxi’s niet voor alle soorten doelgroepenvervoer kunnen worden gebruikt. Vervoerders willen het liefst dezelfde soorten (maten) taxi’s kopen zodat ze met die taxi’s zo veel als mogelijk vervoer kunnen uitvoeren. Ook in combinatie met andere contracten. Dus veel uitzonderingen leiden tot de aanschaf van meer wagens dan nodig en tot een hogere prijs voor de opdrachtgever.

Dit is maar een voorbeeld. Ik kan het echt verder analyseren en uitschrijven, maar dat doe ik natuurlijk nog even niet. Daar moet eerst het algemene nut van worden ingezien en een gezamenlijke actie worden opgestart.

Verouderd modelbestek

Wel wijs ik nog graag op het bijna onbekende bestaan van een modelbestek dat KNV ooit maakte en wat nu bij CROW in beheer is, maar eigenlijk digitaal ligt te verstoffen. Ik heb het vandaag nog eens bekeken. Het is nog altijd van 2017. Dat is te oud. Daar moeten echt wat aanpassingen in komen. Dat gebeurt natuurlijk alleen wanneer daar het algemene nut van wordt ingezien.

Ondertussen houden bepaalde ontwikkelingen het nog wel behapbaar. Ik noem natuurlijk graag de gestructureerde aanpakken door gespecialiseerde adviesbureau’s die worden ingehuurd. Zo zijn er inmiddels wel een vijftal aanpakken, die zorgen voor een gemene deler, maar het kan nog gestroomlijnder. Misschien dat de Vereniging voor Doelgroepenvervoer Nederland (verenigde opdrachtgevers gemeenten) dit op gaat pakken?

PS Bewust geen aandacht besteed aan een ontwikkeling van de laatste jaren waarin steeds meer opdrachtgevers de aanbestedingsstukken zelf opstellen. Hierdoor groeien de verschillen helaas weer.

Vragen, ideeën of initiatieven, neem gerust contact op via de volgende link.