Acute meldingen:
  • Er zijn op het moment geen acute meldingen.

“Moeten we doelgroepenvervoer dan maar weer op prijs gaan gunnen?”

14 april 2023 Nieuws

“Moeten we doelgroepenvervoer dan maar weer op prijs gaan gunnen?” Dat vroeg iemand aan mij. Daar ben ik nog niet voor, maar ik begreep de verzuchting wel. Daarom wil ik daar in dit blog het een en ander over delen. Vooral om af te tasten wat de ervaringen van lezers zijn. Wat mogelijke oplossingen zijn. Overigens kwam de verzuchting niet door strakke financiële kaders waarbinnen de aanbestedende dienst moest werken, maar echt vanuit de vraag of kwaliteit dan nog invloed heeft in de gunning.

Oorzaak

Mijn gesprekspartner gaf aan ze de plannen van aanpak op gunningscriteria steeds beter vond worden. Ze gaan ook erg op elkaar lijken. Niet qua uiterlijk, maar qua inhoud. De scores op deze plannen kunnen dan niet meer erg afwijken. Welke gunningsmethodiek je ook kiest. Haar opmerking sluit aan bij mijn eigen ervaring. Ik hoor het ook steeds meer van anderen. Het lijkt echt breder voor te komen. Ik weet dat je kunt discussiëren over de vraag of een boordelingscommissie of de beoordelaar wel streng (naar beneden) en gedurfd (naar boven) kan en ook weer durft te scoren. Maar wanneer alles er bij allen ongeveer op dezelfde manier in staat dan komt er hetzelfde uit. Dan verdienen ze allemaal dezelfde score. Wanneer de prijskluis daarna wordt geopend, dan geeft meer dan eens de prijs de doorslag.

Neem mee dat ik deze geluiden ook hoor wanneer kwaliteit bijvoorbeeld voor 70% wordt meegewogen en de prijs maar voor 30%. Maar dat was waarschijnlijk al helder.

Vraag

Zouden we ons de volgende vraag durven te stellen: De uitvraag en het programma van eisen is bij doelgroepenvervoer al zo gedetailleerd en uitvoerig dat het maar de vraag is of er zoveel extra kwaliteit (als in niet uitgevraagd en extra aangeboden) verwacht kan worden. De gevraagde plannen van aanpak lijken meer bedoeld om nog eens gerust gesteld te worden dat de inschrijvers het werk echt wel kunnen.

Neem als voorbeeld: vaak wordt in de gunningscriteria een plan van aanpak implementatie gevraagd om zeker te zijn dat ze alle stappen daarin meenemen en de implementatie op tijd af hebben. Nog los van de constatering dat er vaak laat wordt aanbesteed, moeten we er onderhand toch vanuit gaan dat ze dat wel kunnen. Wanneer we bij de bakker een vlaai gaan bestellen, dan vragen we toch ook niet eerst of hij zijn inkopen op tijd heeft gedaan, zijn personeel heeft ingeroosterd en verder. Vervoerders zijn vakmensen, net zoals de bakkers, doctoren, schilders, enzovoorts. Misschien een beetje te verschillend voorbeeld, maar vraag in de gunningscriteria in ieder geval uit op punten waarin de inschrijvers zich kunnen onderscheiden. En door de specificatie in de uitvraag is die ruimte er steeds minder.

Afsluiting

Over andere gunningsmethodieken. Ik heb wat eigen onderzoek gedaan en de ruimte om te onderscheiden lijkt echt sterk gekrompen omdat ik bij het overgrote deel van de methodieken dezelfde winnaar zag. Dit is bewust een prikkelende opmerking. Natuurlijk ken ik de nuances van de keuze voor de methodiek aan de voorkant en dat je dan aan de achterkant niet zomaar mag vergelijken.

Er is nu een andere vorm van de “Vloek van de winnende taxi” aan het ontstaan. Toen uitgelegd als ‘bedrijven bieden onder kostprijs om contracten te houden met gevaar voor continuïteit.’ Dat zal misschien nog gebeuren en vooral de kleine en middelgrote bedrijven dachten dit zo te moeten doen om hun “kwaliteit/schrijfachterstand” te compenseren. Deze bedrijven kunnen dit nu goed zelf onder woorden brengen of investeren daarin. Kwaliteitsscores lijken naar elkaar toe te groeien. Daardoor wordt het effect van de prijs groter. Dan winnen misschien de bedrijven met het grootste schaalvoordeel. Deze vloek kan leiden tot het verschralen van het aantal aanbieders. Door de huidige personeelstekorten en de relatief grote orderportefeuilles valt dat nu waarschijnlijk nog mee.

Daarom hebben we nog even om aan dit onderwerp te sleutelen. Ik ben benieuwd of ik zo een groep bij elkaar krijg die daar in samenwerking aan wil gaan werken. Neem gerust contact op via deze link.