Acute meldingen:
  • Er zijn op het moment geen acute meldingen.

Beheer leerlingen- en jeugdwetvervoer

Trafficon is gespecialiseerd in het ondersteunen van gemeenten bij het leerlingen- en jeugdwetvervoer. De werkzaamheden rondom dit vervoer bestaan bijvoorbeeld uit het aanbesteden, het implementeren, het contractbeheer of klachtenmanagement. Trafficon ontzorgt gemeenten hierin. Om dit meer te verduidelijken willen wij op deze pagina inzoomen op een aantal organisatorische zaken.

Vaak worden deze zaken ‘in huis’ gedaan. Maar waar u gezien al uw taken niet aan toekomt. Dingen die veel tijd kosten en stress veroorzaken op tijden die onhandig zijn, waar het voor nodig is om NU actie te ondernemen. Bijvoorbeeld de melding dat een leerling nog op school staat en niet is opgehaald. Of dingen die je liever niet doet, zoals een ouder die je te woord moet staan omdat het vervoer van zijn kind elke keer mis gaat. Terwijl je geen idee hebt waar dat aan ligt, laat staan wat eraan te doen. Te schakelen met vervoerders, chauffeurs, ouder, scholen. Sommige dingen komen jaarlijks terug. En juist omdat dat maar één keer per jaar zo is, kom je daar niet lekker in. Hoe zat dat ook alweer?

Verordening, aanvragen en beschikken

Je krijgt de vraag om de huidige verordening tegen het licht te houden. Wat is minimaal nodig en wat is extra? En dan het aanvraagproces, die stapels papieren die beoordeeld moeten worden, al die beschikkingen die gemaakt moeten worden. Wanneer wel en wanneer niet de hardheidsclausule toepassen? En als er dan bezwaar komt? Het komt allemaal bovenop de dagelijkse workload. Hoe gaan we dat organiseren? Trafficon helpt hierbij. Door te adviseren over de verordening. Door het hele aanvraagproces te begeleiden of zelfs over te nemen. Of u nog met papieren aanvragen werkt of met en digitaal systeem (ja er zijn digitale aanvraagsystemen!). We kunnen helpen met het organiseren, beoordelen en zelfs beschikken. Wij zijn juridisch sterk: Van sommige gemeenten hebben we het volledige mandaat gekregen om de aanvragen leerlingenvervoer te beoordelen, te beschikken en eventuele bezwaren af te handelen, desnoods tot en met de rechter.

Heeft u al eens nagedacht om deze werkzaamheden uit te besteden? Lees meer hierover bij detacheren en outsourcen.

Tips opstart leerlingenvervoer

Wij helpen gemeenten sinds 2008 met het goed opstarten van het leerlingenvervoer en hebben al veel gezien en opgelost. We hebben zelf ervaren wat belangrijk is in de periode vóór en tijdens de start van het schooljaar. Wij hebben daarvoor een draaiboek ontwikkeld dat we zelf gebruiken wanneer we een gemeente helpen bij het opstarten van het leerlingenvervoer in een nieuw schooljaar. Daarin staan vaste acties waar u zelf nog niet aan gedacht had en waarachter de hele wereld op zich schuil gaat. Met al deze acties kunnen we u helpen. Denk bijvoorbeeld aan de contacten met een klankbordgroep, het beoordelen van routes, het maken van een handboekje voor ouders/verzorgers, de contacten met scholen over veilige uitstapplekken. Uiteraard kunnen we ook het hele opstartproces voor u regelen. Het draaiboek kunt u hier downloaden. Als u nog vragen hebt of delen ervan samen met ons wilt oppakken dan horen we dat graag.

Telefonische bereikbaarheid plus

Veel opdrachtgevers kozen er vroeger voor om telefoontjes over ziekmeldingen, roosterwijzigingen en klachten binnen te laten komen bij de vervoerder. Dat was gemakkelijk, want die kon het dan meteen oplossen. In de laatste jaren komt er steeds meer het besef dat goed opdrachtgeverschap niet inhoudt dat de opdrachtnemer het maar moet uitzoeken. Het is belangrijk om zelf te weten wat er gebeurt op de weg. En dus om de ziekmeldingen, mutaties, klachten en “nood”meldingen als opdrachtgever zelf te krijgen. Vaak zijn dat telefoontjes in de vroege ochtend, eind van de middag of in het weekend. Kortom tijden waarop u niet heel veel werkcapaciteit over hebt. U hebt bovendien iemand nodig die niet alleen de telefoon oppakt, maar die de melding correct verwerkt en als het nodig is schakelt met de vervoerder. Iemand die terugkoppelt naar ouders/verzorgers en naar scholen en voor een oplossing zorgt. Trafficon biedt die telefonische bereikbaarheid én is een spil in oplossing en communicatie daarover. Als er eens een kind nog niet is opgehaald of nog niet thuis is, gaan wij ook niet naar huis, maar blijven we. We blijven in contact met de vervoerder, de ouder en de school. We gaan pas naar huis als we zeker weten dat iedereen veilig thuis is. Kunnen we u daarbij helpen?

Leerlingenvervoer uitstap