Acute meldingen:
  • Er zijn op het moment geen acute meldingen.

Klachten

Een klacht is iedere uiting zowel mondeling, schriftelijk als digitaal, van ongenoegen over de uitvoering van het leerlingenvervoer in de breedste zin van het woord.

Waarom is er een klachtenprocedure?
Door het verzamelen van klachten kunnen we de kwaliteit van de uitvoering van het leerlingenvervoer bewaken en indien nodig maatregelen nemen. Tevens komen we zo te weten waar we het leerlingenvervoer kunnen optimaliseren en kunnen we beter inspelen op de behoefte van de gebruikers van het leerlingenvervoer en de gemeente.

Waarover kunt u een klacht indienen?
Er kunnen klachten worden ingediend over de vervoerder of de chauffeur, maar ook over de dienstverlening van de vervoerscoördinator Trafficon.

Waar kunt u een klacht indienen?
Klachten kunt u indienen bij de vervoerscoördinator Trafficon:

Telefonisch: 070 – 752 51 55 (werkdagen van 07.00 uur tot 17.00 uur)
Per mail: llvdenhaag@trafficon.nl (of meld uw klacht via het klachtenformulier op deze webpagina)
Per post: Kapellerlaan 29, 6041 JB Roermond

Wat gebeurt er met mijn klacht?
Uw klacht wordt binnen 1 werkdag na ontvangst in behandeling genomen. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging per mail of per post.

Welke gegevens zijn nodig bij het indienen van een klacht?
De klacht dient tenminste te bevatten:

naam en adres van klager;
de dagtekening;
de datum, het tijdstip, de aard en omschrijving van de klacht.

Wordt een klacht altijd in behandeling genomen?
Een klacht dient u in binnen drie weken na een voorval of gebeurtenis te melden en moet te maken hebben met de uitvoering van het leerlingenvervoer. Klachten over de gemeente worden niet door Trafficon in behandeling genomen, maar worden doorgestuurd naar de gemeente. U ontvangt altijd bericht als een klacht niet verder in behandeling wordt genomen door Trafficon.

Binnen welke termijn krijgt u bericht?
De vervoerscoördinator Trafficon handelt een klacht gemotiveerd af binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht.

Waarover kunt u een klacht indienen?
Over alles wat met het vervoer te maken heeft: uw kind die mogelijk te lang onderweg is, als uw kind regelmatig te vroeg of juist te laat op school is, als er veel verschillende chauffeurs zijn, als u door een medewerker niet beleefd te woord wordt gestaan, als er ondanks een afmelding toch een taxi voor de deur staat, als u het idee heeft dat uw kind wordt gepest in de bus etc.

Kunt u de gehele klachtenprocedure krijgen?
De klachtenprocedure zal op aanvraag kosteloos worden opgestuurd per post. Graag hiervoor contact opnemen met Trafficon.