Acute meldingen:
  • Er zijn op het moment geen acute meldingen.

NEA-index 13,7% in 2023

30 november 2022 Nieuws

Het Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) heeft de NEA-index 2023 vastgesteld. De NEA-index komt uit op 13,7% in 2023. In het persbericht schrijft het SFM het volgende:

“Panteia heeft berekend dat de NEA-index voor het zorg- en taxivervoer in 2023 uitkomt op 13,7%. De twee belangrijkste ontwikkelingen die meewegen zijn de stijging van de cao-lonen met 8% per 1 januari 2023 waardoor de kostenontwikkeling in totaal op 6,8 % voor 2023 uitkomt, en de enorme stijging van de brandstofkosten in 2022 waardoor er een correctie van 6,9% wordt doorgevoerd voor het volgende jaar.

De kostenontwikkelingen zijn gebaseerd op vaststaande feiten, zoals de cao Zorgvervoer en Taxi, en prognoses van het Centraal Planbureau. Bij de berekening van de kostenontwikkeling is geen rekening gehouden met kostenstijgingen als gevolg van toename van de congestie. Toekomstige kostenontwikkelingen die nog onzeker zijn, zijn eveneens niet bij de ramingen betrokken.  

De belangrijkste oorzaak van de historisch hoge NEA-index is de stijging van de energieprijzen. Vanzelfsprekend vertaalt zich dit één op één door in de brandstofkosten. Daarnaast zijn nagenoeg alle kostensoorten enorm gestegen, omdat energie een groot onderdeel uitmaakt van de productiekosten. Hierdoor is de inflatie naar ongekende hoogte gestegen, wat tot gevolg heeft gehad dat de lonen substantieel zijn gestegen om de kosten voor het levensonderhoud te kunnen betalen. 

In opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit heeft Panteia een overzicht gemaakt van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. De kostenontwikkelingen per taxibedrijf kunnen dus anders uitpakken.”

Meer informatie en de link naar het rapport van Panteia vindt u op: https://www.sfmobiliteit.nl/nea-index