Acute meldingen:
  • Er zijn op het moment geen acute meldingen.

Laatste stand van zaken NEA-index

1 november 2022 Nieuws

Het Sociaal Fonds Mobiliteit heeft aangekondigd dat de NEA-index 2023 pas op 14 november 2022 bekend wordt gemaakt. Dit late tijdstip wordt verklaard door het uitblijven van een akkoord over de CAO. Door deze paar weken krijgen CAO-partijen nog een paar extra weken om een akkoord te sluiten. In het citaat uit het persbericht leest u de verwachte ontwikkeling van de index met de marges.

“Als cao-partijen niet tot een onderhandelingsresultaat komen voor 14 november, wordt de component loon in de index vastgesteld op basis van de gemiddelde loonstijging zoals in de Macro Economische Verkenningen staat vermeld. Deze stijging is 3,9%. De NEA-index voor 2023 komt dan uit op circa 11,3%. Op basis van de huidige gesprekken tussen vakbonden en werkgevers is het niet uitgesloten dat de loonstijging substantieel meer zal zijn dan 3,9%, zodat met een NEA-index tussen de 13% en 15% rekening moet worden gehouden. Op 14 november zal het exacte percentage van de index bekend worden gemaakt.”

Het hele persbericht leest u HIER.