Acute meldingen:
  • Er zijn op het moment geen acute meldingen.

Contractmanagement en -beheer

Contractmanagement en contractbeheer is een vak apart. Uw vervoerscontract kan nog zo waterdicht zijn, de uitvoering bepaalt hoe tevreden uw doelgroep is. En daar wordt u uiteindelijk net zozeer op afgerekend als op de financiële targets. Trafficon bewaakt uw budget en zorgt dat klantverwachtingen worden overtroffen. Daarvoor gaan we ver, heel ver.

Intensief toezicht op vervoerders en regiecentrales

Contractmanagement heeft allereerst te maken met toezicht op de prestaties van de vervoerder. Naast de data-analyse en financiële controle van facturen en kostenontwikkeling, kijken we ook echt naar de uitvoering. Dat doen we niet vanachter een bureau, we checken mensen, materieel en routes in de praktijk. Bijvoorbeeld door letterlijk achter een busje aan te rijden en de dienstverlening te observeren en analyseren. Trafficon wordt ook vaak gevraagd om de knelpunten bij regiecentrales te analyseren, en om op basis daarvan samen naar oplossingen te zoeken. Pas als we met eigen ogen zien dat het goed gaat, zijn we tevreden en mag u dat ook zijn.

Optimalisatie regiecentrales

Regiecentrales worden steeds populairder. Het Scandinavische model blijkt in de Nederlandse praktijk minder werkbaar dan in eerste instantie gedacht. De knelpunten komen steeds vaker aan het licht. Met name in de dagelijkse uitvoering blijkt de schaalgrootte een uitdaging voor mensen en systemen. Wij analyseren de knelpunten, dragen (softwarematige) verbeteringen aan en trainen uw medewerkers.

Klantbeleving / weten wat er op de weg gebeurt

Voor een opdrachtgever is het van groot belang om een duidelijk beeld te hebben van de klantbeleving. Wij zijn daarom ook gespecialiseerd in klachtenbeheer. Reizigers kunnen online, telefonisch of schriftelijk aan ons laten weten hoe zij het vervoer ervaren. Al deze informatie wordt op een gedegen en veilige manier opgeslagen en wij voorzien de opdrachtgever van de juiste informatie om goede (beleidsmatige) keuzes te maken.

Om de klantbeleving verder te optimaliseren adviseren wij om regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek uit te laten voeren. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar een continu klanttevredenheidsonderzoek, met name in het vraagafhankelijke vervoer is dit een uitstekend middel om de klantbeleving te monitoren.

Kwaliteitscontrole

Naast een gedegen klachtbeheersysteem controleren wij ook routes. Fysiek rijden we achter de taxi aan en kijken we of het vervoer conform de afspraken wordt uitgevoerd. Stopt de taxi aan de juiste kant van de weg, zodat de reiziger veilig kan uitstappen? Helpt de chauffeur, indien nodig, de reiziger bij het in- en uitstappen? Wordt de leerling fysiek overgedragen aan de ouders of op school? Op al dit soort punten wordt gelet.

Outsourcing en ontzorging

De communicatie met de reizigers vindt Trafficon erg belangrijk. Wij zijn ervan overtuigd dat goed klantcontact essentieel is en hebben daarom een eigen in-house klantcontactcentrum. Zo ontzorgen we u als opdrachtgever ten aanzien van uitvoeringstaken en tillen we dienstverlening naar een hoger niveau. Onze mobiliteitsmedewerkers schakelen met klanten, nemen mutaties op en verzorgen klachtenafhandeling. Als de situatie daarom vraagt, spreken we af bij de mensen thuis om aan de keukentafel tot een oplossing te komen. We zijn uniek in deze persoonlijke aanpak en aandacht voor elke individuele klant. Zo maken we voor u het verschil!

Outsourcen leerlingenvervoer

Binnen het doelgroepenvervoer zijn wij ook actief op het gebied van leerlingenvervoer. Hierbij is uiteraard in eerste instantie het beoordelen van de aanvragen leerlingenvervoer de eerste stap. Jaarlijks worden deze aanvragen naar de gemeenten gestuurd. Het is vooral van groot belang dat deze aanvragen tijdig en correct worden beoordeeld. Wij beschikken over medewerkers die de aanvragen leerlingenvervoer juridisch kunnen beoordelen en beschikken. Hierbij verliezen wij de ethische factoren zeker niet uit het oog.

Ook voor ondersteuning bij vraagstukken omtrent de regeling Passend Onderwijs in samenhang met de Jeugdwet kunt u bij Trafficon terecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van beleidsnota’s, adviesnota’s, verordeningen, beleidsregels etc. Hierbij kijken wij niet alleen naar de huidige situatie, maar ook met een lange termijn visie. Hebt u vragen hierover dan kunt u ons altijd benaderen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze dienst detacheren en outsourcen.

Factuurcontrole

Een belangrijk onderdeel van contractmanagement en contractbeheer is factuurcontrole. De facturen die door de vervoerder bij de opdrachtgever worden aangeleverd zijn vaak uitgebreid en gedetailleerd. Daarnaast zijn de financiële belangen voor u als opdrachtgever groot. Wij controleren graag of hetgeen bij u in rekening wordt gebracht conform de gemaakte afspraken is. Denk daarbij aan controle van de tarieven, de in rekening gebrachte tijd, km’s of zones en het monitoren van de individuele reistijd en rijtijden. Ook controleren wij of mutaties op de juiste wijze in de factuur verwerkt zijn. U ontvangt hierover van Trafficon een uitgebreide managementrapportage. Op basis van deze rapportage, kunt u ermee aan de slag gaan, maar wilt u ook hierin ontzorgd worden, dan nemen wij dat graag van u over.

Databeheer en -analyse

Door de hoeveelheid gegevens heeft vervoersadvies steeds meer te maken met datastromen. Deze datastromen voorzien ons van veel en gedegen managementinformatie. Onze systeembeheerders en – analisten gebruiken alle data over uw mobiliteit om voorspellingen te doen en verbeterpotentieel zichtbaar te maken. Daarbij houden wij altijd oog voor de mensen achter de getallen. Informatiebeveiliging en verwerking van privacy gevoelige informatie is bij ons in vertrouwde handen.

Trafficon is als een van de weinige adviesbureaus op het gebied van doelgroepenvervoer gecertificeerd voor de ISO27001 en NEN7510. Lees hier meer informatie.

Kantoor Trafficon